Általános Szerződési Feltételek:

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák A Flotta Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest Mészáros u.19., cégjegyzékszám: 01-09-912779, adószám: 14633201-2-41, e-mail: info@gumiterminal.hu, telefon: 06-30-619-0677), mint szolgáltató (“Eladó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, továbbá a www.gumiterminal.hu weboldalt látogató és használó felhasználókra („Felhasználó”) vonatkozó szabályokat. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az Eladó, a webáruházban feltüntetett árakat csak a webáruházban vagy a 06-30-619-0677-as telefonszámon leadott megrendelések esetén tudja nyújtani! A weboldalon megrendelhető termékek és szolgáltatások ára az Áfa-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj -köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazza. A szerelési és szállítási költségek árát a termékek ára nem tartalmazza, az minden esetben a termék árán felül fizetendő. A számlán minden rögzített megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről. A Felhasználó felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen.

Megrendelés Folyamata

A weboldal nem jelenít meg raktárkészletet. Az itt feltüntetett termékeket az Eladó több forrásból is be tudja szerezni így a kiszolgálás az elérhetőségtől függően változhat. Emellett a lehetőség fenn áll, hogy a kiválasztott termék sem az Eladó raktárában, sem pedig a forgalmazó raktárában nincs, ezért nem érhető el. Némelyik esetben a termékek beszerzése csak nagykereskedőtől lehetséges, ilyenkor ezek ára eltérhet a webshopon feltüntetett áraktól, de erről az Eladó mielőbbi tájékoztatást nyújt telefonon vagy e-mailen keresztül.

A webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A Felhasználó a weboldalon megrendelést adhat le oly módon, hogy a virtuális kosarába helyezi a kívánt terméket az általa kiválasztott mennyiségben. A megrendelés véglegesítésével a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

A megrendelés leadása után a Felhasználó e- mailben érkező automatikus rendszerüzenet kap, amely a megrendelés rögzítéséről tájékoztat és nem jelenti a megrendelés Eladó általi visszaigazolását. A hatályos fogyasztóvédelmi törvények értelmében ez nem tekinthető szerződésnek. A megrendeléstől számított maximum 2 munkanapon belül az Eladó e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy a megrendelést véglegesítse, és megbizonyosodjon róla, hogy az valóságos.

Az Eladó és Felhasználó közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja a Felhasználó által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat vagy átvételi pont részére való átadásáról szóló értesítést is.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által leadott megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen vagy telefonon értesíti.

Az Eladó arra kéri a Felhasználót, hogy megrendelés előtt alaposan, ellenőrizze le a gépkocsijára felszerelhető gumiabroncs méretét, mintáját, sebesség és súly indexét. Ennek elmulasztásából adódó félreértésekért az Eladó felelősséget nem tud vállalni.

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Felhasználó által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

Az Eladó biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Felhasználót a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Felhasználót a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Felhasználó nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

Termékek átvétele és fizetése

Átvétel:
A megrendelt gumiabroncsokat átvehetik és akár fel is szereltethetik mindhárom telephelyen: a Flotta Szerviz Kft. 1016 Budapest Mészáros utca 19., az Atlantic Fleet Kft. 1142 Budapest Vágány utca 11. vagy a Black Fleet Kft. 1116 Budapest, Hengermalom út 17. (Kőházy festékáruház mögött) sz. alatt, vagy kérheti a gumiabroncsok házhoz szállítását amelyet futárszolgálat intéz az ország teljes területére. A futárszolgálat esetleges késlekedéséért felelősséget nem vállalunk.
A szállítási költség 1790 Ft./abroncs.
A szállítási költség személyes átvétel esetén is felszámításra kerül, kivéve abban az esetben, ha szerelést is kér az adott szervizben, így a szállítási díj levonásra kerül a szerelési díjból.

Fizetés:
- személyes átvétel esetén: készpénzben vagy bankkártyával az átvételi ponton.
- házhozszállítás esetén: készpénzben vagy bankkártyával
- előreutalással: kizárólag a kiállított számlára hivatkozva.

A vásárlás lemondása és a megrendeléstől való visszalépés

Az interneten keresztül leadott, de még vissza nem igazolt rendeléseket a leggyorsabban az info@gumiterminal.hu e-mailcímen lehet lemondani. Ha a megrendelt termékek visszaigazolása megtörtént, akkor a 06-30-619-0677-es telefonszámon lehet lemondani a rendelést, hogy aktuális esetben a csomagok ne kerüljenek kikézbesítésre vagy az adott rendelés törlésre kerüljön. Ez vonatkozik a telefonos és e-mailes megrendelésekre is.

A 45/2014. Kormányrendelet értelmében a vásárlót elállási jog illeti meg. Az elállási jog a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül illeti a Felhasználót. Visszamondást csak fel nem szerelt termékek estében, lehet kérni. Elállási szándékát a Felhasználó szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatával, valamint a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti. Elállás esetén a Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) az Eladónak.

A Felhasználó köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az Eladó részére. A Felhasználó nem adhatja fel a terméket utánvétellel. Az Eladó mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a Felhasználó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Felhasználó nem adhatja fel a terméket utánvétellel.Az Eladó mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát, amíg a Felhasználó vissza nem szolgáltatta részére a terméket.

Gumiabroncs garancia

Az Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális elbírálást minden esetben a termék gyártója vagy forgalmazója végzi. Amennyiben helyt ad a reklamációnak a Flotta Szerviz Kft. az elbírálás során megadott mennyiségben kompenzálja a termék árát. A garancia hosszát minden esetben a gyártó szabja meg, de ez terméktől függően 3-5 év is lehet.

Point S KÁTYUGARANCIA

A vásárlókat a Ptk. 6:157. § (1) bekezdése alapján szavatossági jog illeti meg, amely valamennyi Point S tagszervizben forgalmazott gumiabroncsra érvényes.

Ezen túlmenően biztosítjuk vásárlóinknak a katyugarancia.hu oldalon feltüntetett márkákra a „KÁTYÚGARANCIÁT” a hálózatban értékesített személy és 4x4 abroncsra, ami az önhibákból eredő károkra is érvényes. Bővebb felvilágosítást a katyugarancia.hu oldalon talál.

VIS MAIOR

Ezen fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Flotta Szerviz Kft.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Eladó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Szerzői jogok

A www.gumiterminal.hu weboldal üzemeltetője a Flotta Szerviz Kft. Tilos a Flotta Szerviz Kft. engedélye nélkül az oldalon található tartalom felhasználása. Minden, a weboldalon található szöveges leírás, kép, logo, design elem a Flotta Szerviz Kft. tulajdonát képezi ezért tilos más célokra való felhasználása sokszorosítása vagy a cég nevének negatív megjelenítése. Minden ilyen tevékenységhez a Flotta Szerviz Kft. írásos beleegyezése szükséges.

Záró rendelkezés

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.